Yangın Sistemleri

Yangın Algılama Ve Söndürme Sistemleri

Sistem odalarında en sık karşılaşılabilecek kazaların başında yangın ve yangından oluşan kazalar oluşmaktadır. Yangın söndürme esnasında kullanılacak çözüm yangın sonrasında sistemlere zarar vermeyecek biçimde olmalı. Bu nedenle klasik yangın söndürme sistemleri yerine gazlı söndürme sistemleri kullanılmaktadır. Kullanılan bu gaz  Aerosol  gaz denilen oksijen boğucu bir gazdır. yangın için en önemli etken madde olan oksijen bu gaz sayesinde bastırılmış olur ve böylelikle yangın söndürülür. Ayrıca yangın dedektörler vasıtasıyla algılandığı esnada ortamın oksijen üreten ekipmanları devre dışı bırakılarak yangının daha fazla şiddetlenmesinin önüne geçilir. Yangın senaryosu kapsamındaki aşağıdaki vb. fonksiyonlar sistem tarafından hatasız ve eksiksiz olarak gerçekleştirilir.

 • Binada ilgili bölgeye ait havalandırma santrallerinin Durdurulması
 • Acil anons sisteminin devreye girmesi
 • Duman tahliye sisteminin devreye girmesi
 • Yangın / Duman damperlerinin yönetilmesi
 • Çeşitli yangın bölgeleri arasındaki koruyucu kapıların Kapatılması
 • Ana merdiven holündeki ve yangın merdivenlerindeki basınçlandırma fanlarının devreye girmesi
 • Bina asansörlerinin ilgili katlara yönlendirilmesi
 • Merkezi acil aydınlatma sisteminin devreye girmesi
 • Gaz kesme sisteminin devreye girmesi
 • Söndürme sistemlerinin devreye girmesi
 • En yakın itfaiye merkezine ve diğer yetkili birimlere sesli mesaj, SMS veya e-mail ile alarm ve hata sinyalinin gönderilmesi
 • RS-232/485, TCP/IP veya GPRS protokolleri ile grafik izleme ve/veya uzaktan kontrol

FM – 200 GAZLI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ

FM200 , (HFC 227ea) adı ile bilinen heptafluorapropane içerikli olarak Great Lakes Chemical Corporation firması tarafından üretilmiştir. FM 200 gazı renksiz bir gazdır ve basınç altında sıvılaştırılarak depolanmaktadır. Tıpkı halon gazı gibi düşük zehirli sınıfta olan FM200 gazı nitrojen ile yaklaşık 24 bar basınç altında basınçlandırılmaktadır. Fiziksel ve kimyasal özelliğinin yanında oldukça etkili ve hızlı bir söndürücüdür.

Çevresel Özellikleri

FM200 gazı içerdiği bileşenler vasıtası nedeni ile ozona zarar verme olasılığı yoktur. Atmosfer ömrü 31- 42 yıl arasındadır. Ozona zararlı olmaması nedeni ile uzun vade de en uygun yangınla mücadele ajanır.

Emniyet

FM 200 gazı Halondan sonar bulunan en iyi zehirsiz gazdır. Güvenli olması nedeni ile tam otomatik söndürme yapacak şekilde kullanılabilmektedir. Genelde FM200 dizayn konsantrasyonu %7 olarak hesaplanır. %9 un altındaki konsantrasyonlarda insan hayatı için tehlike arz etmez. Halon1301 gazının dizayn konsantrasyonu %5 olarak hesaplandığı göz önüne alındığında Halon 1301e alternatif bir gaz olmaktadır.

Uygulama Alanları

FM200 Halon 1301 gazının kullanıldığı tüm alanlarda kullanılabilmektedir. FM200 gazı telekomünikasyon, bilgi işlem merkezleri, arşivler, tarihi ve sanat eseri merkezleri, trafolar ve elektronik ekipmanların bulunduğu yerlerdeki yangın söndürme yeteneği kadar yanıcı ve parlayıcı sıvıların ve gazların söndürülmesinde oldukça yeteneklidir.

İletkenlik

FM 200 gazının kimyasal yapısı hiç bir iletkenlik özelliği göstermez. Bu nedenle yüksek gerilim üniteleri veya bunların kullanıldığı sistemlerin korunmalarında da etkin bir söndürücü eleman olarak kullanılabilir.

Temizlik

Su, köpük ve kimyasal toz gibi yangın söndürme elemanlarının uygulamalarından elde edilen deneyimler, bu tip söndürücülerin korunan hacimlerde ve ekipman ü zerinde hasar ve temizlik problemleri yarattığı göstermiştir. Buna karşılık FM200 gazı temiz bir söndürme elemanı olup özellikle elektrikli ve elektronik ekipmanların bulunduğu hacimlerde kullanıldığında yangın sonrası hiçbir temizlik ihtiyacı doğurmaz.

Halon Gazının FM 200 ile Değiştirilmesi

Ulusal ve uluslar arası standartlarda kurulmuş olan mevcut halon ve CO2 kontrol sistemlerinin yerine kullanılabilmektedir. Gerekse gazların konsantrasyonu gerekse fiziksel karakteristiğindeki farklılık nedeni ile tüplerin, boruların valflerine ve nozulların değişmesi gerekebilir.

Novec 1230 Gazlı Yangın Söndürme Sistemi

3M™ Novec™ 1230 akışkanı özel tehlike sınıflarındaki yangın koruma için uzun ömürlü, sürdürülebilir çözümdür. Bu ikinci nesil Halon alternatifi üstün insan güvenliği, performans ve en az çevresel etkiyi sağlamaktadır. Ozon tabakasını delme katsayısı sıfırdır. 5 günlük atmosferik ömre sahip ve sera etkisi katsayısı 1′dir.

Silindir Valfi

Silindir valfleri NFPA 2001′de belirtilen hızlı boşaltma süresini karşılayabilmesi için basınçlandırılmış yüksek akışa göre tasarlanmıştır.

Akort İstasyonu

AS-1 model abort istasyonu temiz söndürücü ajanı (Novec 1230) boşaltmak için UL listesine geçmiş, onaylanmış, modüler koruma, yangın algılama sistemlerinde kullanımı için tasarlanmıştır.

İyonizasyon ve Optik Duman Dedektörü

Model 1451 geçmeli (tişli) duman dedektörü duman partiküllerini erkenden ikaz etmesi kriteri üzere tasarlanmıştır.

Nozul

3M™ Novec™ 1230 “ön hesaplamalı “ sistemi nozülleri hızlı ve korunan hacimdeki hava ile ajanı tam karıştırmayı ve büyük alanları kaplamak üzere tasarlanmıştır.

Kontrol Paneli

Özel tehlike sınıflarındaki yangın koruma sistemleri uygulamaları için modüler koruma sistemleri uygulamaları için Modüler koruma 1002M kontrolü kompakt bir kontrol paneli olarak tasarlanmıştır.

Uzaktan Elle Elektrik Kontrol

Mr model manuel boşaltma butonu, geniş çeşitlilikte kullanım ihtiyaçlarını karşılamak üzere son derece esnek kullanımlar için dizayn edilmiştir.

Davlumbaz Yangın Söndürme Sistemleri

Otel, restoran, hastane, askeri teşkilat binaları gibi mutfaklarında günün her saati çok yoğun çalışma yürütülen yerlerde, yağlı yemek buharlarının davlumbaz içinde birikip donması ile oluşan yağ tabakalarının olası yangın durumunda söndürülmesi çok güç olmaktadır. Amerex KP otomatik davlumbaz yangın söndürme sistemi özel kimyasal bileşimli söndürme sıvısıyla bu tür yangınlarda hızlı ve etkin müdahale şansı verir.

Yangın başladığında, belli sıcaklık düzeylerinde eriyebilen algılama elemanları dizili çelik tel hattı, normal koşullar altında gergin durumdayken algılama elemanlarının erimesiyle gevşer ve bağlı bulunduğu boşaltma ünitesini harekete geçirir. Otomatik olarak devreye alınmış sistem, manüel boşaltma sistemi kullanılmasıyla da, düşük ph değerindeki sıvının davlumbaz, baca ve mutfak ekipmanları üzerine boşalmasını sağlar.

Her iki metot da cihazlara giden gaz ve elektriğin otomatik olarak kesilmesi ve söndürme sisteminin devreye girmesini sağlar.

Karbondioksit Gazlı ( HP ) Söndürme

Yüksek Basınç Karbondioksit (C02) Sistemleri, NFPA 12 ve ISO 14520 standartları ve kurallarına uygun olarak, mühendislik hesaplamaları sonucu, güvenli bir uygulama ile, sistemin aktivasyonu esnasında, yangından korunacak maddelerin kimyasal özelliklerine göre, gerekli konsantrasyon sağlanmak sureti ile, ortamdaki oksijen oranını, tekrar tutuşmanın gerçekleşemeyeceği bir seviyeye düşürmek üzere tasarlanmaktadır.CO2 gazı temiz, kuru ve elektrik iletken değildir. Yangından korunacak eşyalara zarar vermez.

Karbondioksit Gazli ( HP ) Söndürme Sistemi Uygulama Alanları

Matbaalar ve Ambalaj tesisleri,Boya imalat ve uygulama işletmeleri,Sıvı kaplama ve parlayıcı sıvıların kullanıldığı işletmeler,Kimyasal tanklar, Üretim alanları, Depolama sahaları, Arşivler,Yüksek güç üniteleri ve Jeneratör odaları,
Kömür dönüştürme, depolama ve işleme sahaları, Maden ocakları,Çimento fabrikaları, Otomotiv endüstrisi,
Bilgisayar merkezleri, Elektronik haberleşme sistemleri,Veri depolama merkezleri,Araştırma ve geliştirme merkezleri ve Laboratuvarlar,Gemi (marine) sistemleri.

CO2 sistemleri, otomatik veya manuel aktive edilecek şekilde tasarlanabilmekte, yönlendirme valfleri kullanılarak tasarlanan bir CO2 sistemi ile, birden fazla risk alanı koruma altına alınarak ekonomik çözüm sağlanabilmektedir.

CO2 Sondurme Sistemleri Uygulama Metodları

CO2 sistemleri, nitelikli yangın koruma mühendisleri tarafından, korunacak risk alanı göz önüne alınarak, iki temel metod ile veya bu metodların kombinasyonları ile tasarlanmaktadır.

CO2 Sistemlerinin Tanıtımı

NFPA 12 ve ISO 14520 standartlarında ve kurallarına göre CO2 sistemlerinin tasarımı,Yangın riskine karşı korunacak hacimlerin sahada ölçümlenmesi,Onaylı “HP CO2 Hydraulic Flow Calculation Program (UL/FM)” software destekli hidrolik hesaplamalar,Autocad ile projelendirme ve izometrik çizimlerledesteklenen mühendislik hizmetleri,Kısa sürede stoklarından (UL/FM) veya (VdS) onaylı ekipman temini ve teslimi,Teklif aşamasından, anahtar teslimi taahhüt üstlenmede, satış öncesi danışmanlık ve eğitim, satış sonrası servis ve destek hizmetleri.
Sistemlerin montajı esnasında testleri, yarı yıllık ve yıllık periodik bakım, test ve kontrolleri,

Yüksek Basınç Karbondioksit (C02) Sistemlerinde;

CO2 gazı, 55-60 bar basınç altında ve oda sıcaklığında 20 kg, 30 kg veya 45 kg kapasiteli dikişsiz çelik silindirlerde depolanır. Silindirler grup halinde düzenlenir ve her bir silindir bireysel olarak ortak bir tahliye manifolduna fleksible yüksek basınç CO2 boşaltma hortumları ile bağlanır. Pilot silindir, otomatik sistemlerde, elektrikli aktivatör ile otomatik olarak, manuel sistemlerde ise manuel pnömatik aktivatör ile manuel olarak tetiklenir. Yedek silindirler, fleksible aktivasyon hortumları ile pilot silindirden taşınan basıncın, yedek silindir valfleri üzerinde bulunan pnömatik aktivatörleri otomatik tetiklemesi ile aktive olur. Mühendislik hesaplamaları sonucu, korunacak hacme monte edilen borulama sistemi ile silindirlerin içindeki gaz, CO2 tahliye nozullarına taşınır.

Gazlı Yangın Söndürme Sistemi Kullanım Alanları

 • Bilgisayar Odaları
 • Teyp, Disk, Disket Depoları
 • Telefon Santralleri
 • Telekomünikasyon Merkezleri
 • Transformatör ve Güç Dağıtım Odaları
 • Jeneratör Odaları
 • Tıbbi ve Endüstriyel Laboratuarlar
 • Bilgi İşlem Odaları
 • Sistem Kontrol Odaları
 • Banka Kasaları
 • Arşivler
 • Kütüphaneler
 • Müzeler ve Sanat Galerileri
 • Alev alabilir Sıvı Depoları (aseton…..)

Uygulamasını Yaptığımız Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri

 • FM 200 Gazlı Yangın Söndürme Sistemi
 • Novec 1230 Gazlı Yangın Söndürme Sistemi
 • Karbondioksit Gazlı ( HP ) Söndürme
 • G 01 & IG 55 Söndürme Sistemi
 • Davlumbaz Yangın Söndürme Sistemleri
 • Amulex Davlumbaz Söndürme Sistemi

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  [email protected]

  Cart